Bốn mùa qua khung cửa sổ

Ngắm thiên nhiên trôi ngoài cửa sổ là một cảm giác về sự hư vô mà người Nhật vô cùng trân trọng. Bốn mùa nối tiếp nhau gợi lên sự tuần hoàn về thời gian và mang đến sự chảy trôi của cuộc đời. Ngồi trong một trà thất và lặng ngắm thiên nhiên đổi sắc ngoài cửa sổ thật là một thú vui tao nhã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *