Category Archives: Đá Sân Vườn

Đá trang trí sân vườn – Đèn đá độc đáo Nhật Bản

Có rất nhiều kiểu dáng đá trang trí sân vườn. Mỗi viên đá với màu sắc, hình dáng, kích cỡ lại phù hợp với một yêu cầu nhất định. Đèn đá là một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng của vườn Nhật. Việc sử dụng và sắp đặt vị trí của đèn đá […]

Đèn đá Nhật Bản

Đèn đá là một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng của vườn Nhật. Có rất nhiều loại đèn khác nhau cả về chất liệu, kiểu dáng cũng như kích cỡ. Việc sử dụng đèn và sắp đặt vị trí được chỉ đạo bởi các nghệ nhân làm vườn để đạt hiệu quả cao nhất. […]

Đá trang trí sân vườn – Đèn đá độc đáo Nhật Bản

Có rất nhiều kiểu dáng đá trang trí sân vườn. Mỗi viên đá với màu sắc, hình dáng, kích cỡ lại phù hợp với một yêu cầu nhất định. Đèn đá là một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng của vườn Nhật. Việc sử dụng và sắp đặt vị trí của đèn đá sân […]