Monthly Archives: May 2018

6 yếu tố không thể thiếu của kiến trúc truyền thống Nhật Bản

Chúng tôi nhận thức rõ rằng sự phức tạp của kiến trúc truyền thống Nhật Bản không thể được chưng cất thành một bài báo ngắn. Trong bài đăng này, tất cả những gì chúng tôi sẽ cố gắng làm là cung cấp cho bạn một cái nhìn khái quát về sáu đặc điểm chính […]

 Giải mã lịch sử vườn thiền Nhật Bản

Nhiều vườn thiền Nhật đẹp hiện đang được tìm thấy ở những nơi khác nhau trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều trong số chúng đã được phát triển trong khi ở nhiều nơi tại Nhật Bản bạn sẽ tìm thấy các khu vườn đá được thiết kế độc đáo. Vì vậy, […]